Arbetsdagar 2018

Planerade arbetsdagar

Lördag    12 maj
Lördag     9 junirolf koloni 2009 036
Torsdag  19 juli
Lördag    18 aug.
Lördag    15 sept

 

 

 

 

 

 

 

GEMENSAMMA ARBETSDAGAR

Varje kolonilottsinnehavare skall deltaga vid två stycken gemensamma arbetsdagar per år för att hålla föreningens kostnader på en rimlig nivå.

Totalt genomförs fem stycken gemensamma arbetsdagar per år.
I den vita pärmen ”Gemensamma arbetsdagar” (ligger i klubbhuset) kryssar man i de dagar man önskar deltaga.

Då vi planerar inköp för fika-pausen bör du meddela om det finns matallergi eller överkänslighet och vilken sort det gäller.

Anmäl er så snart som möjligt för att underlätta planeringen. Obs! Dock senast 2 dagar innan arbetsdagen. Markera med X = 1 person, XX =2 personer.

Om någon har särskilda fasta arbetsuppgifter utan arvode ska dessa godkännas av styrelsen. De fasta arbetsuppgifterna ska skrivas i den blå pärmen (tillgänglig i bokhyllan).
Vill man inte längre inneha det fasta arbetet måste man meddela till styrelsen och arbetsledare. De fasta arbetsuppgifterna utförs kontinuerligt under året och räknas som två gemensamma arbetsdagar.

Om man ej kan eller vill närvara på de gemensamma arbetsdagarna kan man få uppdrag som slutförs inom en viss tidsram. När uppdragen är genomfört skall man meddela arbetsledarna, samt överlämna ev. redskap och materiel som tilldelats vid uppdragets början.

Om man ej har slutfört motsvarande två gemensamma arbetsdagar under året, tas en avgift ut. En medlem kan överlåta åt en annan person att utföra de gemensamma arbetsdagarna.

Vid de gemensamma arbetsdagarna samlas man först utanför klubbhuset Kl. 09:00 för tilldelning av arbetsuppgifterna. Ungefär kl. 10:00-10.15 bryter vi för en fikapaus i klubbhuset. Arbetsdagen avslutas kl. 12:00 eller när deltagarna är klara med uppgifterna.

Förslag och idéer på arbeten som bör utföras emottages tacksamt. Skriv ner dem i anteckningsblocket som ligger vid ”deltagar-pärmen”.

Skriv under förslaget med fullständigt för- och efternamn, lottnummer och dagens datum. Det går även bra att lägga förslag i den röda idélådan vid klubbhusentrén. Styrelsen har då möjlighet att behandla er skrivelse och ge er svar.