Studiedag

 med odlingsinriktning den 20 maj 2017

 Östgötaregionens inbjudan till en studiedag hade hörsammats av ett tiotal deltagare.

studiedag rum

 

 

 

 

 

 

Föreläsare var hortonom Ulf Nilsson från Koloniträdgårdsförbundet ulf nilsson

som på ett engagerande sätt berättade om kompostering,
gröngödsling, biologisk mångfald, jordförbättring och mycket
annat som kan vara till hjälp i omsorgen av våra kolonilotter.

Studiedagen hade arrangerats på Skarptorps vackra Koloniträdgård.
Värd för dagen var Jerker Thorstensson som också såg till att vi
serverades en förtjusande lunch samt kaffe.
Studiedag hus

 

 

 

 

 

 Vår ordförande i Östgötaregionen Ann Bonair deltog och berättade lite om regionens arbete.

Ett stort tack till Ulf, Ann och Jerker som möjliggjort denna givande dag!