Säsong 2017

Januari 2017

2017kollostart


februari 2017

Samrådsmöte med Norrköpings Kommun 

Norrköpings Kommun hade, via annons i NT samt på hemsida – http://www.norrkoping.se/odling - inbjudit odlingsintresserade till samrådsmöte i Kommunhuset onsdagen den 8 febr. 2017 kl. 17.00–19.00. Riktlinjer har utarbetats för odling på kommunal mark. Det finns tre olika typer av odling – koloniträdgård, odlingslott samt stadsodling. Mötet var välbesökt och frågor som uppkom handlade bl.a. om byggnader, avfallshantering, kompostering, pool, stenkistor, odlingsyta.

IMG 4982IMG 4983IMG 4984

Samordnare för arbetet är landskapsingenjör Klara Jarstad. Hon efterlyser synpunkter som kan lämnas till henne på Kommunhuset, via telefon 011-15 15 87 eller via mail . Synpunkterna kan lämnas t.o.m. 24 febr. 2017.

IMG 4985