Info till medlemmarna (9/4-20)

Vi tar medlemmarnas oro på största allvar och har gjort följande åtgärder under de senaste veckorna. Nu blir det upprepning eftersom vi redan tidigare har informerat om dessa åtgärder.

1. Vi öppnar vårt område på påskafton den 11 april. Då träder våra nya städrutiner i kraft. Läs Gunilla Granaths rutin ordentligt innan du börjar städa. I detta sammanhang har det tagits kontakt med myndigheter ang städning i Corona tider och även en stor städfirma i stan. Gunilla har även köpt desinficeringsmedel som ska användas på handtag, kranar och spolknapp efter avslutad städning. Det är där som det aktuella viruset möjligen får fotfäste. Gunilla har även fått tag på handsprit.

Corona viruset är ett droppvirus och finns inte i de substanser som vi har i toaletten enligt experterna. Städningen blir mer omfattande än tidigare år. Det bör nämnas att Skarptorp har städat sina toaletter varje dag i 15 års tid och inte 3 gånger i veckan som vi har gjort. Har du problem med sin städvecka, be vänner och grannar om hjälp. Att anlita ett städföretag är inte möjligt för oss av kostnadsskäl. De är fritt fram för medlemmarna att själva betala om de vill välja den vägen.

2. Styrelsen kontaktade kommunen för ett tag sedan för att få reda på hur kommunen vill att vi agerar i koloniträdgårdsföreningarna under Corona-pandemin. Enligt kommunen ska vi öppna som vanligt och får inte skapa några förbud. Medlemmarna arrenderar sina lotter och ska ha tillträde till området. Följ Folkhälsomyndighetens råd kring Corona viruset är budskapet till oss. Med anledning därav uppmanar vi alla igen att strikt följa det som gäller. Tvätta händerna, nys i armvecket, håll avståndet till nästa person, undvik större folksamlingar mm. Stanna hemma, kom inte till Pryssgården, om du känner det minsta symtom för att undvika smittspridning. Lyssna på vad som sägs till de olika riskgrupperna. Var extra försiktig om du är 70+. Ta ditt individuella ansvar och tänk på hela samhället, det är ditt och mitt ansvar.

3. Vårt årsmöte ställdes in den 29 mars. Vi funderar vidare kring hur vårt årsmöte kan genomföras på betryggande sätt.

4. I tider av svåra kriser, vilket Corona pandemin har skapat, är det viktigt att vi håller ihop inom området och hjälps åt på olika sätt för att förhindra smittspridning. Vi ska inte hitta syndabockar och hota varandra, vilket har skett utan hitta lösningar som möjliggör en hygglig tillvaro mitt i denna svåra tid. Ring gärna oss i styrelsen om du har tankar och idéer som för oss framåt.

//Synnöve för styrelsen