Mördarsniglar

mordarsnigelSpanska skogssnigeln  Arion vulgaris populärt kallad mördarsnigel.

Den livnär sig på kadaver samt döda och levande växter.
Behöver fuktig miljö för att överleva. Man ser den mest i skymning och natt när vädret varit blött. Vid torka gömmer den sig i fuktiga utrymmen och i extrem torka har den svårt att överleva.

Storleken 10-15 cm ungefär som vår svarta skogssnigel, Arion ater, som även den finns i en brun variant. Svarta skogssnigeln brukar inte orsaka så stora skador trots att den i stort har sett har samma matsedel som mördarsnigeln. Några av skogssnigelns kända fiender är igelkott, vildsvin, mullvadar, rovlevande skalbaggar, vissa fåglar samt sjukdommar.

Anledningen till massförökningen av mördarsniglar beror på samma problem som gäller för många kända fall där djurarter flyttats till nya biotoper. Saknas naturlig balans mellan naturliga fiender, sjukdommar, samt en kraftig förökning ställer det ofta till problem.

På sikt brukar obalans i naturen redas ut utan vår hjälp så det finns gott hopp att även detta löser sig. Rapporter från områden som haft enorma problem tidigare har flera rapporterat att detta avtagit en del.

Vi kan hjälpa naturen något genom att studera hur sniglarna fungerar och vidtaga åtgärder för att hålla beståndet på rimlig nivå.

Spridning sker genom att ägg och sniglar följer med plantor, jord och även som smuts under våra skor. 

agg mordarsnigelSom tvåkönad individ parar sig sniglarna med varandra och utbyter spermier men den kan också befrukta sig själv.
Det räcker att en enstaka individ eller ägg kan komma till en ny gynnsam plats för att starta en ny koloni. Torka är äggens och sniglarnas stora fiende.

Äggens storlek 3-4 mm liknar små vita kulor och ses ofta i klumpar om drygt 20 upp till 100 stycken. Äggen kläcks efter 1- 2 veckor om vädret varit gynnsamt.  Fortplantning sker under sommar och höst därefter dör individen. Äggen övervintrar sedan under gynnsamma förhållanden. 

Vårt område i Pryssgården har tidigare varit skonat mot denna snigelplåga, men nu är vi omringade och ytterlotterna har rapporterat påhälsningar så nu det är dags att vi samlar gemensamma krafter för att bekämpa dessa.

Naturliga kända fiender innom området är människor, igelkott, ibland grävling, mullvad, rovlevande skalbaggar.

Vi bör naturligtvis undvika kemikaler som förstör vår gröda och vår hälsa.

Oönskade  sniglar i vårt område bör avlivas då dessa under gynsamma förhållanden snabbt massförökar sig.

Sniglarna delar människans smak för öl och man kan med fördel gillra ölfällor och samla upp sniglarna för avlivning.
Humanast avlivning sker genom infrysning men man kan även hacka av huvudet.

Salt kan användas som spärr av områden, men är ogynnsamt för växter. Koppar i olika former, som koppartråd eller koppartejp kan även användas som spärr runt krukor och pallkragar, då snigeln ogärna passerar dessa.

Järnsulfat blandat med lockande smakämnen kan strös ut och äts av sniglarna som får ett förstört mag-och tarmsystem. Detta preparat anses ofarligt för fåglar och övriga djur som lockas äta detta. Finns att köpa som färdig produkt.

Biologiska bekämpningsmedel bör föredras och kan ske med en liten rundmask kallad nematod Phasmarhabditis hermaphrodita som är en liten ca 1 mm lång. Den  fungerar som parasit och infekterar ett antal snigel och snäckarter. Nematoden lever i fuktig jord och där det finns gott om sniglar är naturligt förekommande i Frankrike, England, Tyskland och har troligen etablerat sig i delar av Norge där den påstås vara inplanterad. Nematoden anses inte förekomma naturligt i Sverige.

Nematoden paritiserar sniglarna och infekterar dem så att dom dör efter några dagar. Förökningen av masken sker snabbt och dom lever av den döda snigeln.
Nematornas avkomma söker givetvis om möjligt upp nya snigelvärdar. Skulle en mördarsnigel råka äta upp infekterad släkting är dennes livcykel utstakad.

Nematoderna är sedan 2008 godkända som bekämpningsmedel av kemikalieinspektionen i Sverige och finns tillgänglig troligen endast i nätbutiker. Säljs som kyld färkvara i pulverform och blandas med kallt vatten för spridning. Maskarna är ofarliga för människor, växter och andra djur.

Kostnaden blir ganska stor för stora arealer och detta har resulterat i att någon i Norge utvecklat en metod där man samlat en stor mängd sniglar som man låtit vistas i nematodvattningsvattnet några timmar och sedan hackat dem i bitar och strött ut. Bitarna har sedan ätits av friska sniglar med ett gott resultat som följd. Detta kan kanske vara något för vår förening att prova.

Spansk skogsnigel går att äta. Den måste dock sköljas, rensas och kokas. Smaklig måltid!

                            Sammanställning: Nils Gunnar Nilsson       lott 48