När du tänker sälja eller köpa

Tillvägagångssätt vid ägarbyte av kolonistuga:

  • Styrelsen har ibland kölista på köpare som du kan få tillgång till.
  • Vid överlåtelse av nyttjanderätt skall säljare enligt ordningsreglerna alltid kontakta styrelsens ordförande eller av honom tillförordnad innan överlåtelsen avslutas.
  • Säljaren är skyldig att till köparen lämna fullständig information innan kontraktets undertecknande, vilket innebär att medlemspärmen med nyttjanderättskontrakt, stadgar, ordningsföreskrifter, samt arrendeavtal presenteras köparen för genomläsning.
  • Styrelsen har ett ansvar att förvissa sig om att säljaren presenterat lottens medlemspärm till köparen för genomläsning och accepterar dess innehåll.
  • Ny medlem måste inneha fast bostad inom Norrköpings Kommun.
  • Informera köparen om överlåtelsearvode till föreningen.
  • Blanketter för överlåtelseanmälan, köpeavtal, samt ansökan om nytt medlemskap, tillhandahålls av styrelsen.

Färgloggga kollo hemsida