Styrelsesammansättning 2018

Ordförande  Synnöve Helander
Kassör Leif Lagergren
Sekreterare Berith Bergström
Ledamot Monika Nyström
Ledamot Jessica Almroth
Suppleant Connie Lindkvist
Suppleant Inger Lysén
Revisor Hans Isaksson
Revisor Honorata Leglund
Revisorsuppleant Sandra Larson Akre
   

     Övriga Poster

 
Vice värd Bengt Granath
Klubbhusansvarig Agneta Gustavsson
Klubbhusansvarig Bengt Granath
Städmaterial Gunilla Granath
Medlemsregister Britt Nilsson
Arbetsledare Claes Hagström
Arbetsledare Marie Wiking
Vattenansvarig Jan Akre
Vattenansvarig Ezzat Safan
Vattenkonsult Rolf Almkvist
Regionombud Jessica Almroth
Hemsida web master Stefan Gagner
Hemsida Nils-Gunnar Nilsson
Hemsida Birgit Bjärbo
Nrk Föreningsarkiv Kurt Karlsson
Valberedning Solveig Svensson
Valberedning Kenneth Nilsson
Flaggansvarig Aktivitetskommitén
Aktiviteskommité uses av styrelsen
Utbildningsansvarig Jessica Almroth