Styrelsesammansättning 2017

Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Revisor
Revisor
Revisorssuppleant

Övriga poster

Vice värd
Klubbhusansvarig

Städmaterial
Medlemsregister
Arbetsledare


Vattenansvarig

Vattenkonsult
Regionombud

Hemsida web master
Hemsida
Hemsida
Nrk Föreningsarkiv
Flaggansvarig

Synnöve Helander
Margareta Wiberg
Berith Bergström
Monika Nyström
Jessica Almroth
Connie Lindkvist
Leif Lagergren

Jan-Olov Wigmo
Honorata Leglund
Sandra Larsson Akre

 

Bengt Granath
Agneta Gustavsson
Bengt Granath
Gunilla Granath
Britt Nilsson
Magnus Gustavsson
Marie Wiking

Jan Akre
Ezzat Safan
Rolf Almkvist
Monika Nyström
Jessika Almroth
Stefan Gagner
Nils-Gunnar Nilsson
Birgit Bjärbo
Birgit Bjärbo
Trivselgruppen