Styrelsesammansättning 2021

Styrelse 2021ordförandeklubba

Ordförande Synnöve Helander 0707-496646 Lott 7
Kassör Leif Lagergren 0733-124454 Lott 41
Sekreterare Berith Bergström 0730-423715 Lott 72
Ordinarie ledamot Monika Nyström 0768-415876 Lott 81
Orinarie ledamot Jessica Almroth 0768-934877 Lott 55
Suppleant Ezzat Safan 0704-089243 Lott 67
Suppleant Inger Lysén 0730-518433 Lott 26
Revisor      
Revisor      
Revisorsuppleant Kjell Åkesson    
Revisorsuppleant Amina Advic    
     Övriga Poster      
Vice värd Bengt Granath    
Klubbhusansvarig Agneta Gustavsson    
Klubbhusansvarig Bengt Granath    
Städmaterial Gunilla Granath    
Medlemsregister Leif Lagergren    
Arbetsledare Claes Hagström    
Arbetsledare Marie Wiking    
Vattenansvarig Jan Akre    
Vattenansvarig Ezzat Safan    
Vattenkonsult Rolf Almkvist    
Regionombud Jessica Almroth    
Hemsida webmaster Stefan Gagner 0736-107389  
Hemsida Bengt Granath    
Hemsida      
Nrk Föreningsarkiv Kurt Karlsson    
Valberedning Solveig Svensson    
Valberedning Kenneth Nilsson    
Flaggansvarig Aktivitetskommitén    
Aktiviteskommité utses av styrelsen    
Utbildningsansvarig Jessica Almroth