Ordningsföreskrift

PRYSSGÅRDENS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING - ideell föreningFärgloggga kollo hemsida

Fastställda vid årsmöte 2014-03-24.
För föreningen gäller stadgar registrerade hos länsstyrelsen 1978-10-13 samt antagna av föreningsstämman senast 1982-06-05 och 2000-03-19.För föreningens medlemmar gäller även nyttjanderättskontraktet 2011-01-01.