Gamla bilder

 Lott 13          år 1977

lott 13 taklag lars Sören

Lars Lindgren och Sören Lindström gör klart för taklagsfest

lott 13 sören lars

Sören, Lars, Margot håller paus i byggandet

lott 13 margot

Margot avnjuter kaffe framför nybygda stugan.

 

 

 

* * * * * * * * * *

lott 23    år1979

Goran start
 
 goran plintar
 goran takstolar
 goran fonsterkarm
 goran stommen
 goran ytterväggarna
 goran koksinredning
 goran eldragning
 goran takpanneläggning
 goran blomsterprakt