Trivselaktiviteter

Förra året hade vi förmånen att ha Sandra Akre Larsson som aktivitetsledare för våra trivselaktiviteter.Som ni vet kommer Sandra inte att fortsätta. Därför lyfte vi frågan om ersättare för henne på årsmötet. Vi har också försökt att värva någon till uppdraget men inte lyckats. Därför bestämde vi på årsmötet att återgå till den gamla strukturen, dvs att trivselplaneringen ska ligga på sektionsvis inledning av området. Och turen faller på den norra sektionen iår. Därför lämnar vi uppdraget i detta nu till den norra delen och ber er att utse någon som sammankallande. Var vänlig och meddela oss i styrelsen vem ni utser. Eftersom tiden går med ilfart mot Valborg räknar vi med att inte hinna med planeringen kring valborgsfirande och valborgseld med alla tillstånd mm och hoppar därför över valborgsfirandet iår.

Det som trivselgruppen ska göra i år är:

  • Midsommarfirande
  • Nationaldagsfirande
  • Trädgårdsdagen
  • Ev kräftskiva