Koloni- och odlingsområden i Norrköping

Här nedan finns en karta över Norrköping med 3 koloniststuguområden och några odlingslottområden utmärkta.

Klicka på bilden för att se större

kolonikarta

Klicka på länkarna nedan för att se odlingsområden i Googlemaps:

Rosenborg och Lagersberg: >>>>

Charlotteborg och Fyrby kolonistuguområde: >>>>

Ingelsta (Lagerlunda): >>>>

Gustavsberg (Himmelstalund): >>>>

Pryssgårdens kolonistuguområde: >>>>

Skarptorps kolonistuguområde: >>>>

Engelholm (Klingsberg): >>>>

Kättsätter: >>>>

Berga (Kråkvilan): >>>>

Smedby: >>>>

Ensjön: >>>>

Ättetorp (Åby): >>>>