Arkiverat

Skylt

Handlingar som rör Pryssgårdens Koloniträdgårdsförening åren 1975 -2012 finns arkiverade hos Norrköpings Föreningsarkiv.
Handlingarna är fördelade på 10 mappar och förvaras i 3 boxar. Dessa finns tillgängliga för forskningsändamål.
Om någon vill ta del av handlingarna – ta kontakt med styrelsen för Pryssgårdens Koloniträdgårdsförening.