Nya gång- och cykelvägarna

Förbesiktningsprotokoll har kommit styrelsen tillhanda avseende besiktningen av stugorna som angränsar de nya gång- och cykelvägarna runt området. Protokollen visar hur stugorna ser ut idag. Nitro Consult har fått uppdraget från Norrköpings Kommun. Avsikten är att skydda oss ifall de tunga masknerna skulle orsaka skador på våra stugor. 
                                               vagmaskin
När arbetet blir klart kommer efterbesiktning att göras på samma sätt som första gången för att se om något har påverkats av arbetet utanför.
Önskas kopia av protokoll för er stuga kontakta styrelsen.