Välkommen till Pryssgårdens koloniområde

VIKTIG INFORMATION
till alla medlemmar i Pryssgårdens koloniträdgårdsförening

Covid-19

Med anledning av situationen kring Coronaviruset, skjuter vi upp årsmötet den 29 mars till ett senare tillfälle.

Vi följer de rekommendationer som Folhälsomyndigheten gått ut med.

Så fort som situationen har förbättrats, återkommer vi med ett nytt datum för årsmötet.

I dessa svåra tider av Covid-19 ber vi Er att vänligen följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och inte åka ut till din stuga i Pryssgården om du har minsta symptom för stt minska smittspridningen.

Städningsföreskrifter

På grund av coronasmittan så gäller följande:

  • Städning varje dag
  • Använd engångs städservetter och engångshandskar.
  • Rengöring av tvättställ, toastolar, våttorkning av golv.
  • Extra noga på kranar, spolknapp och handtag. Kolla att det finns toapapper, tvål och hanndukar.
  • första städveckan tvättas fönster, gardiner och målade ytor.
Om det saknas något eller om ni undrar över något, kom till mig på Lott 4, Gunilla Granath, tel 0706-79 99 02

 

Årsavgiften för 2020 är 4000:-

Betalning senast 30:e april till Pryssgårdens Plusgiro-konto
94 68 45 - 5
OBS! Skriv lottnr. på inbetalningen!

Valborgsfirandet inställt

På grund av omständigheterna kring Corona-smittan, har trivselkommitén besultat att ställa in Valborgsfirandet 2020.

Denna information meddelas endast via Anslagstavlor, Hemsida (www.pryssgarden-koloni.se) samt vår Facebook-grupp.

Du kommer alltså EJ få någon inbetalnings-avi.

Vänliga hälsningar /Kassören Leif

Hej Alla medlemmar i Pryssgårdens Koloniträdgårdsförening!

Årsmötet

Idag skulle vi ha haft vårt årsmöte som vi tidigare aviserade och sedermera ställde in pga smittorisken kring Corona-viruset.
Corona är det ofattbara som har hänt!
Vi kommer att beakta de råd vi får från Folkhälsomyndigheten och sammankalla till årsmöte när det kan tänkas vara möjligt. I värsta fall kan vi hålla mötet utomhus.

Vattenpåsättning

Vi sätter på vattnet den 11 april som vi har meddelat tidigare om vädret tillåter. Alla kranar både inne och ute ska vara avstängda på din lott. Går allt som vi har planerat är våra vattenansvariga på plats kl 09:00 på morgonen.

Städning

Styrelsen har varit i kontakt med vår hygien/städansvarig Gunilla Granath. Den nya situationen med smittorisken kommer att innebära ändrade städrutiner och varsamhet i gemensamma ytor, toaletter, duschar och Klubbhuset. Gunilla kommer att skriva nya anslag och lägga ut till städförråd och toaletter/duschar. Vi måste vara försiktiga i våra kontakter med varandra och utomstående. En stor del av våra medlemmar tillhör riskgruppen 70+. Information kring städning kommer på något av våra möten.

Förhoppning ang 2020

Jag vill ändå påpeka, att trots den svåra situationen som många av oss befinner sig i fortfarande, så finns det något att glädjas åt och det är våra stugor på våra fina lotter. Vi har någonstans att hålla till där vi trivs under den svåra tiden med Corona.
Naturen håller på att vakna till liv och väntar på att vi ska bearbeta jorden och börja odla och förädla befintliga växter.
Pryssgården är ett andningshål och ett ställe där du kan få utlopp för dina gröna fingrar.
Min förhoppning är att 2020 blir ett ljust år för oss alla i Pryssgården och att vi kan lämna en stor del av våra tidigare bekymmer bakom oss.

Nya ägare

Vi önskar tre nya familjer välkomna till vårt område. Lott 32, 36 och 51 har bytt ägare. Varmt välkomna!

Vänliga hälsningar
Styrelsen