Välkommen till Pryssgårdens koloniområde

ÅRSAVGIFT 2020
Pryssgårdens koloniträdgårdsförening

Från År 2019 är det en inbetalning per lott som inkluderar även Arrende samt Sopavgift

Tidigare år var det 3 separata inbetalningar vid olika
tillfällen med Årsavgift, Arrende och Sopavgift.

Årsavgiften för 2020 är 4000:-

Betalning senast 31:e april till Pryssgårdens Plusgiro-konto
94 68 45 - 5
OBS! Skriv lottnr. på inbetalningen!

Denna information meddelas endast via Anslagstavlor, Hemsida (www.pryssgarden-koloni.se) samt vår Facebook-grupp.

Du kommer alltså EJ få någon inbetalnings-avi.

Vänliga hälsningar /Kassören Leif